Zdjęcia nadesłał Czajnik
Strzelali wszyscy w nocy z 9 na 10 listopada 2007.